Del siden

Indkaldelse til Generalforsamling søndag den 7. juli 2024 . samt

Regskabet for året 2023

Er nu  indsat på  hjemmesiden.

Grundskyld af fællesarealer.

Ifølge den nye ejendomsvurderingslov skal selv grønne områder vurderes, så der kan blive opkrævet grundskyldsafgift fra år 2025.  Se mere på opslagstavlen.


Nyhed Hjertestarter i Ejersted Klit.

På Generalforsamlingen den 3-7-2022, stemte et flertal for etablering af en hjertestarter. Hjertestarteren er nu opsat og der har siden  været afholdt kursus for foreningens medlemmer i april 2023 på Saltum Skole, desværre var der kun få deltagere.

Det er et ønske fra foreningen at medlemmerne orienterer sig om brugen af hjertestarter, så flere er rustet til at hjælpe, hvis der bliver brug for det.

Heldigvis har det ikke været nødvendigt , men det kan give give en vis tryghed at den er der.  

Hybenrosen og anden vegetation langs vejene skal klippes og holdes vedlige af den enkelte sommerhusejer. Det er ikke Grundejerforeningens opgave. 

Skilte er opsat med Ridning og uvedkommende Motorkørsel Forbudt

 Porsevej er en Privat Fællesvej, derfor kan vi tillade os at gøre opmærksom på dette.

Hestene ødelægger vejen og efterlader dybe huller og er til gene for gående og anden ikke uvedkommende trafik. 

Motorkørsel er forbudt for uvedkommende på privat vej.  Vi ønsker ikke at Porsevej skal være en gennemgående rute for turister og sommerhusejere udenfor Ejersted Klit.

Håber skiltningen vil blive respekteret og at alle vil hjælpe med at gøre uvedkommende opmærksom på dette. 

Se mere under: Veje i Ejersted Klit. 

Ny Facebook Gruppe.

 for medlemmer af

Grundejerforeningen Ejersted Klit.

Klik på linket og få mere info. 

Gruppe oprettet 20 juli 2021. Af Lotte Langagergaard og Gitte Adelgaard.

Rydning af nedkørslen til stranden.

Nedkørslen bliver ryddet for sand når det er nødvendigt og vind og vejforholdene tillader det.

Januar 2021.

Grundejerforeningen Saltum Strand dækker området fra Grønhøj i Nord til Gråbakken i Syd. Foreningen har opsat skilte rundt om i området for at få flere medlemmer og derved stå stærkere overfor Jammerbugt kommune, når der skal laves nye lokalplaner, gives byggetilladelser, dispensationer m.m. Årligt kontingent kr. 100-. 

Bliv medlem og få indflydelse !