Referat fra generalforsamlingen 2023 er indsat under referater.

Nyhed Hjertestarter i Ejersted Klit.

Hjertestarter kurset Lørdag den 15 april på Saltum Skole var professionelt og godt tilrettelagt.

 Vi der deltog fik en god undervisnig i hjertemassage og brugen af hjertestarteren med praktiske øvelser.

Vi deltog 8 personer, så det var ærgeligt ikke flere deltog med det der var sat i værk.  


Hybenrosen og anden vegetation langs vejene skal klippes og holdes vedlige af den enkelte sommerhusejer. Det er ikke Grundejerforeningens opgave. 

Skilte er opsat med Ridning og uvedkommende Motorkørsel Forbudt

 Porsevej er en Privat Fællesvej, derfor kan vi tillade os at gøre opmærksom på dette.

Hestene ødelægger vejen og efterlader dybe huller og er til gene for gående og anden ikke uvedkommende trafik. 

Motorkørsel er forbudt for uvedkommende på privat vej.  Vi ønsker ikke at Porsevej skal være en gennemgående rute for turister og sommerhusejere udenfor Ejersted Klit.

Håber skiltningen vil blive respekteret og at alle vil hjælpe med at gøre uvedkommende opmærksom på dette. 

Se mere under: Veje i Ejersted Klit. 

Ny Facebook Gruppe.

 for medlemmer af

Grundejerforeningen Ejersted Klit.

Klik på linket og få mere info. 

Gruppe oprettet 20 juli 2021. Af Lotte Langagergaard og Gitte Adelgaard.

Rydning af nedkørslen til stranden.

Nedkørslen bliver ryddet for sand når det er nødvendigt og vind og vejforholdene tillader det.

Januar 2021.

Grundejerforeningen Saltum Strand dækker området fra Grønhøj i Nord til Gråbakken i Syd. Foreningen har opsat skilte rundt om i området for at få flere medlemmer og derved stå stærkere overfor Jammerbugt kommune, når der skal laves nye lokalplaner, gives byggetilladelser, dispensationer m.m. Årligt kontingent kr. 100-. 

Bliv medlem og få indflydelse !

Del siden