Vores veje er det man benævner som privat fællesveje.

Private fællesveje er veje, der bruges af flere ejendomme og er åbne for offentlig trafik.

Grundejere, der har grunde op til en privat fællesvej eller er vejberettigede, er ansvarlige for vejens vedligeholdelse. Det betyder, at det er de grundejere, der både har ansvaret for og skal afholde udgifterne til, at vejen er i en ordentlig stand, renholdt og ikke udgør en sikkerhedsmæssig risiko for trafikanterne.

Man har vejret til en privat fællesvej, hvis vejen er den eneste eller væsentligste adgangsvej til ens ejendom.

I  landzoner har offentligheden ret til at færdes på private fællesveje til fods, på cykel og til hest. 

Det følger af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Men retten til at færdes i bil gælder kun for de vejberettigede.

NB. Ridning er ikke tilladt på private fællesveje i Ejersted Klit. da vi ved skiltning har forbudt dette. Iflg. mark- og vejfredningslovens § 17.

I Ejersted Klit er der i henhold til Deklarationen af 1974 oprettet en grundejerforening med henblik på varetagelse af de fælles interesser.

Deklarationens § 4.2

Ren- og vedligeholdelse af nævnte veje påhviler den i § 8 omhandlende grundejerforening, samt eksisterende ejendomme i det omfang, der allerede er truffet bestemmelser i overensstemmelse med gældende regler for private veje, herunder partsfordeling for vedligeholdelse.

Del siden