Porsebækken

Oprensningen er foretaget her i December 2022 for at området kan fremstå fint igen her til Foråret. Det er meget vigtigt at holde det vedlige p.g.a. afvanding af området og det skal gøres ca. hvert 3 -4 år. 

Porsebækken som gennemløber vores område er et privat vandløb benævnes som et § 3 vandløb, hed oprindeligt § 43.

Det betyder at vedligeholdelsen skal afholdes af Grundejerforeningen på vegne af de enkelte bredejere, som er nævnt og tinglyst i deklarationen af 1974. I Ejersted Klit drejer det sig om 17 bredejere.  

Vandløbet skal have frit udløb til stranden / havet da det afvander områdets nedsivningsanlæg. I 1992 blev der udført en grundvandssænkning ved dræning af området for at aflede spildevandet i stedet for en kloakeringsløsning.

Porsebækken efter oprensning.

Porsebækken efter oprensning.

Matrikelkort

Kortet viser de matrikler der er omfattet af deklarationen. De påførte paracelnumre svarer til deklarationen.

De 17 er:

Pc 12 (Bækkevej 1) - Pc 11 (Bækkevej 3) - Pc 10 (Bækkevej 4) 

Pc 17 (Klittornvej 4) - Pc 14 (Klittornvej 6) - Pc 15  (Klittornvej 7)

Pc 19 (Porsevej 11) - Pc 13 ( Porsevej 13A) - Pc 9 (Porsevej 21)

Pc 8 (Porsevej 23) - Pc 7  ( Porsevej 25) - Pc 5 (Porsevej 29)

Pc 4 (Porsevej 31) - Pc 3 (Porsevej 33) - Pc 2 ( Porsevej 37)

Pc 21 (Porsevej 7) - Pc 22 (Porsevej 3)

 Det kan så diskuteres om det er rimeligt at der kun er 17 til at betale, når vandløbet skal aflede spildevand fra det af kommunen etablerede nedsivningsanlæg, som afvander hele området for samtlige sommerhusejere i Ejersted Klit.

Deklarationens påbud er lavet længe før der blev drænet og etableret et nedsivningsanlæg.

Oprensning af bækken Foto Henrik F.

Oprensning af bækken. Foto Henrik F.

Oprensning af bækken. Foto Henrik F.

Deklaration vedr. vandløbet

Afvanding i sommerhusområdet Ejersted Klit

Vedligeholdelse af private vandløb

Bestemmelser for offentlige og private vandløb

Del siden