Byplanvedtægt nr. 1 vedrørende kystområdet.

af 1951.

Området Ejersted Klit ligger i Zone 3.

§ 6. omhandler bebyggelsesforholdene i vores område.

Del siden