Vedligeholdelse af  fællesområdet.

Kontakt Bo Walter mail : bowalter@stofanet.dk

Udsnit af fællesområdet inden træerne er fældet.

Udsnit af fællesområdet inden træerne er fældet.

Fællesarealet fremkommer af udstykningen fra 39 paraceller ( se deklarationen ).

På fællersarealet, der er fredet i henhold til sandflugtsloven, må ikke anbringes bebyggelse eller haves opslag af nogen art, ligesom parkering, campering og teltslagning for natten ikke er tilladt. 

Arealet skal fremstå som et åbent klit og hedelandskab, derfor har skov og naturstyrelsen givet tilladelse til at fælde træer på området. Grenene kan blive liggende og stammer skal fjernes. 

Her fjernes de sidste træer. Den 28 marts 2015.

Så er området ryddet.

Stammerne er fjernet, og sidegrenene bliver liggende.

Området fremstår nu som et åbent klit- og hedelandskab.

Del siden